فعالیتهای مرکز

فعالیت ها:

-         راه اندازی مجله انگلیسی زبان Dental Clinical & Experimental Journal

-         انجام  پروژه تحقیقاتی داخلی  

-         چاپ  مقاله در مجلات داخلی  و خارجی

 


معرفی

محتوای مرتبط